PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Ważne dokumenty

Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [183.74 KB]


Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [44.88 MB]

Obszar zdegradowany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.18 MB]

Obszar rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.10 MB]

Załącznik MPR - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [17.96 MB]


 

Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2030 roku”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [53.07 KB]

Prognoza oddziaływania na Środowisko Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2030 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.69 MB]

TOM 1 – Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014 – 2020 z perspektywa do 2030 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.62 MB]

TOM 2 - Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014 – 2020 z perspektywa do 2030 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.21 MB]


 

Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [728.90 KB]

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [33.81 MB]


Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [89.41 KB]

Załącznik do uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.36 MB]

 

 

Uchwała Nr XII/99/2011 W sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw na lata 2011 - 2030, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [320.58 KB]

 


Uchwała Nr XVII/129/2008 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 18 marca 2008 r. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [129.85 KB]

Strategia Rozwoju Miasta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.36 MB]


 

Gminna ewidencja zabytków

Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [10.18 MB]

Zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.51 MB]

 

 

Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ