przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Krasnystaw dla Ukrainy Informacje dla obywateli Ukrainy

Krasnystaw dla Ukrainy

flaga Ukrainy
25-02-2022

Informacje dla obywateli Ukrainy

Poniżej publikujemy informacje Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lubliniena temat zasad wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:
•     ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
•     wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
•     wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
•    posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
•    wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
•        zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

województwo lubelskie:

1.    Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle https://www.qr-online.pl/bin/qr/8caf19812112ea544f35e994cd58573c.png
2.     Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów - https://www.qr-online.pl/bin/qr/7608a0a9319f79f95fb5346d5f6e3466.png
3.    Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło -  https://www.qr-online.pl/bin/qr/9d035f7027b5c8c684eff29622bc601e.png
4.    Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska - https://www.qronline.pl/bin/qr/bbb0f954ba7693f0991917268240e46c.png


województwo podkarpackie:

1.    Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa - https://www.qr-online.pl/bin/qr/fa07e43f69c7eb5decd63e9c31642bb1.png
2.    Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka - https://www.qr-online.pl/bin/qr/b4eceef3a198b79c3e852cccc4d95bae.png
3.     Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama - https://www.qr-online.pl/bin/qr/467cce629c37f57188d61421d15416c0.png
4.     Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne -  https://www.qr-online.pl/bin/qr/5f19607be1b4e14192612cca34ea6ac5.png

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski na podstawie:

•    ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
•    wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;Po upływie pobytu na      podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
•    wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
•    zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.
Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75

 

 

 

 

 

 

Informacje dla obywateli Ukrainy

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone