przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza - Lucjan Cichosz
 
 
 
 

Kompetencje:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
 2. określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz spółkami Miasta Krasnystaw:
  1. Wydziałem Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej,
  2. Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
  3. Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych Kras-Eko Spółka z o.o. w Wincentowie,
  4. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
  5. Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
 5. składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 6. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 7. reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
 8. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw, w zakresie ustalonym przez Burmistrza;
 9. współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone