przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > KONTAKT

KONTAKT

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
Powiat Krasnostawski

 

Formularz kontaktowy

Nadawca
Wiadomość

Numery kont bankowych

Lista kont bankowych
Tytuł wpłatyNumer rachunku bankowego
w BS Krasnystaw
Uwagi
Konto podstawowe Miasta Krasnystaw 74 8200 0008 2001 0000 0417 0061 Wszystkie wpływy (w tym opłata skarbowa, wpłaty z tytułu kar administracyjnych i porządkowych)
Podatek od środków transportowych 63 8200 0008 2001 0000 0417 0065 Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne, tel.: (60) 310-77-01 wew.141
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych 90 8200 0008 2001 0000 0417 0064 Podatki należne od osób prawnych,
tel.: (60) 310-77-01 wew.144
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych 20 8200 0008 2001 0000 0417 0063 Podatki należne od osób fizycznych, tel.: (60) 310-77-01 wew.144
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36 8200 0008 2001 0000 0417 0066 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel.: (60) 310-77-01 wew.147
Konto depozytowe 09 8200 0008 2001 0000 0417 0067 Wpłaty wadium oraz należytego zabezpieczenia umów
Wszelkich wpłat dokonywanych na rzecz Miasta Krasnystaw od dnia 01 stycznia 2022 r. należy dokonywać wyłącznie na wskazany w tabeli właściwy rachunek bankowy.
Punkty kasowe BS Krasnystaw mieszczą się w Krasnymstawie pod adresem:
  1. Plac 3 Maja 28,
  2. ul. Mostowa 25,
  3. ul. Okrzei 23,
  4. ul. Okrzei 25,
  5. ul. Sobieskiego 3 (budynek Starostwa Powiatowego),
  6. ul. Konopnickiej 4 (budynek Urzędu Gminy Krasnystaw)
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone