przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Planowanie Przestrzenne

Planowanie Przestrzenne

Planowanie Przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który określa możliwości zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany. Zasięg miejscowego planu w zależności od jego opracowania może obejmować całą gminę, jej część, osiedle, a nawet pojedynczą działkę. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określone jest przeznaczenie dla każdej działki (np. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej), oraz zasady zagospodarowania terenu, w tym parametry i wskaźniki zabudowy (np. wysokość, powierzchnia zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy). Dodatkowo w miejscowym planie określa się rozwiązania z zakresu układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, czy walorów kulturowych. Jeżeli planują Państwo zakup nieruchomości, która znajduje się w obszarze dla którego obowiązują ustalenia planu miejscowego, mają Państwo wgląd w to, jak będą się kształtowały obszary sąsiadujące z nieruchomością, jaki będzie układ dróg publicznych, gdzie będą znajdowały się szkoły, parkingi czy też tereny zieleni. Uchwalenie przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwiększa zatem poczucie stabilności i komfortu mieszkańców, którzy mogą mieć pewność, że naprzeciwko ich bloku nie powstanie obiekt przemysłowy, a ich widok z okna nie będzie zakłócony wieżowcami czy fabrykami.
 
Mapa architektoniczna wnetrza

Plany miejscowe wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, aby umożliwiać dostęp do procedur planistycznych mieszkańcom i inwestorom. Mieszkańcy, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mogą brać udział w składaniu wniosków, uwag oraz udziału w dyskusji publicznej związanej z opracowywaniem planu miejscowego. 
 
Na  portalu mapowym http://mapa.inspire-hub.pl odnajdą Państwo dokumenty planistyczne dotyczące Gminy Krasnystaw. Na wskazanej stronie w łatwy sposób, każdy ma bezpłatny dostęp do danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nie tylko. Portal pozwala samodzielnie odnaleźć informacje dotyczące poszukiwanej działki.
 
 Logo Inspire Hub Portal Mapowy
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone