przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Gospodarowanie Odpadami Cennik opłat za wywóz nieczystości stałych

Cennik opłat za wywóz nieczystości stałych

http://pgkkrasnystaw.pl/cenniki-i-taryfy

CENNIK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

obowiązujących od dnia 1.03.2024 r.

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Cena jednostkowa [netto]

VAT  

I.

WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

1.

Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3)

105,00 zł

8%

2.

Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3)

135,00 zł

8%

3.

Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3
-Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3)

70,00 zł

8%

4.

Wywóz 1 modpadów biodegradowalnych w pojemnikach 1,1 m (zł/m3)

70,00 zł

8%

5.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L (1 szt.)

31,00 zł

8%

6.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L -  Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.)

19,50 zł

8 %

7.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.)

55,50 zł

8%

8.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych     (1 szt.)

39,00 zł

8%

9.

Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach  (zł/worek 120L)

12,00 zł

8%

10.

Wywóz gruzu budowlanego i odpadów remontowych workowanych do 50 kg, opłata dodatkowa po przekroczeniu limitu 3 m3 

565,00 zł

8%

II.

DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW

1.

Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.)

25,00 zł

23%

2.

Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni)

75,00 zł

23%

III.

WYNAJEM GRUZOWNIKA KP-7 (gabaryt tekstylia)

1.

Cena netto za każdą rozpoczętą tonę

962,00 zł

8%

IV.

WYNAJEM GRUZOWNIKA KP-7 (gruz, bio, odpady zmieszane)

1.

Cena netto za każdą rozpoczętą tonę

640,00 zł

8%

V.

WYNAJEM GRUZOWNIKA KP-7 (po przekroczeniu limitu pszok)

1.

Cena netto za każdą rozpoczętą tonę

620,00 zł

8%

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Cennik obowiązuje od dnia 1.10.2022 r.

 

Lp.

MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI

 

Cena jednostkowa [netto]

VAT

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU MIASTA KRASNYSTAW

1.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych 

- pojemność szamba do 3m3 - ryczałt            

- pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

82,50 zł

27,50 zł

 

8%

8%

2.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

- pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt       

- pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

135,00 zł

45,00 zł

 

8%

8%

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone