przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Gospodarowanie Odpadami Cennik opłat za wywóz nieczystości stałych

Cennik opłat za wywóz nieczystości stałych

CENNIK
                           OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

                                                   obowiązujących od dnia 1.01.2022 r.

Lp. Rodzaj odpadu

Cena jednostkowa [netto]

VAT  
I.

WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

1. Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) 86,00 zł 8%
2. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) 100,00 zł 8%
3. Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3
-Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3)
60,00 zł 8%
4. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 (1 szt.) 23,00 zł 8%
5. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L -  Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) 16,00 zł 8 %
6. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.) 45,00 zł 8%
7. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych     (1 szt.) 30,00 zł 8%
8. Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach  (zł/worek 120L) 11,00 zł 8%
II. DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW
1. Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.) 25,00 zł 23%
2. Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni) 75,00 zł 23%
III. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W GRUZOWNIKU KP-7
(np: gruz, ziemia - odpady rozliczane wagowo)
1. Cena netto za każdą rozpoczętą tonę 480,00 zł 8%

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone