przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Planowanie Przestrzenne Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnystaw

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnystaw

 

Ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LVIII/388/2023 RADY MIASTA KRASNYSTAW Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2023 ROKU KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 2,49 MB ]

Ikona zip ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LVIII/388/2023 RADY MIASTA KRASNYSTAW Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2023 ROKU UWARUNKOWANIA ROZWOJU TOM I, plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [ 6,16 MB ]  

Ikona pdf Załącznik numer 2 Rysunkowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 11,71 MB ]

Ikona pdf Załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/388/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 września 2023 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 179,90 kB ]

Ikona zip Plik GML, plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [ 26,95 kB ]

 


Ikona pdfUchwała Nr XLIX/341/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [70.19 KB]

Ikona pdfUzasadnienie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [79.33 KB]

Ikona pdfZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIX/341/2023 RADY MIASTA KRASNYSTAW Z DNIA 16 LUTEGO 2023 ROKU - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.20 MB]

Ikona pdfZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIX/341/2023 RADY MIASTA KRASNYSTAW Z DNIA 16 LUTEGO 2023 ROKU - UWARUNKOWANIA ROZWOJU, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.87 MB]

Ikona pdfZAŁACZNIK NR 6 - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [11.69 MB]


 

 

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXII/165/2020 RADY MIASTA KRASNYSTAW z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [194.78 KB]

Ikona pdfSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW UWARUNKOWANIA ROZWOJU, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.08 MB]

Ikona pdfSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.98 MB]

Ikona pdfZAŁĄCZNIK RYSUNKOWY NR 6 - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [11.79 MB]


 

Ikona pdfUCHWAŁA NR XII/86/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [16.04 MB]


 

Ikona pdfMapa Studium, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [24.80 MB]

 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW - UWARUNKOWANIA ROZWOJU:

 

Ikona pdfStrona tytułowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [97.33 KB]

Ikona pdfstrony 2 - 72, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [552.84 KB]

 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW - UWARUNKOWANIA ROZWOJU:

Ikona pdfStrona Tutułowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [96.92 KB]

Ikona pdfStrony 2-101, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.57 MB]

 

 

Ikona pdfZałącznik rysunkowy nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.43 MB]

Ikona pdfZałącznik rysunkowy nr 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.46 MB]

Ikona pdfZałącznik rysunkowy nr 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.21 MB]

Ikona pdfZałącznik rysunkowy nr 4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.05 MB]

Ikona pdfZałącznik rysunkowy nr 5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.15 MB]

Ikona pdfZałącznik rysunkowy nr 6, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.91 MB]

 

Ikona pdfUchwała Nr X/73/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [477.35 KB]


 

Ikona pdfUchwała Nr XII/98/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [208.12 KB]


 

Ikona pdfUchwała Nr XXXIV/252/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [465.00 KB]


 

Ikona pdfUchwała Nr XLIII/283/98 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnegostawu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [284.89 KB]

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone