przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informujemy, że w Urzędzie jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu  się. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się: PJM, SJM, SKOGN*

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: miasto@krasnystaw.pl
  • faxem na nr 82 576 23 77 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej)
  • drogą pocztową. na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

 

W zgłoszeniu należy wskazać metodę komunikowania się.

 
* PJM - polski język migowy,
* SJM - system językowo-migowy,
* SKOGN - sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych.

 

Ikona docxZałącznik do procedury, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.46 KB]

Ikona pdfZarządzenie nr 178 - procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [194.65 KB]

Ikona pdfZarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [56.37 KB]

Ikona pdf Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2023 rok., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [54.79 KB]

Ikona docx Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 2024, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 21,68 kB ]

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone