przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Honorowi Obywatele

Honorowi Obywatele

Rok 1994 - Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XXXIX/220/94 z dnia 29.IV.1994 r.
 
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności przy elektryfikacji i gazyfikacji Krasnegostawu.
 
  • dr inż. Ryszard Rabiega – Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego w Zamościu;
  • inż. Wacław Sennik – Z-ca Dyrektora ds. technicznych Karpackich Okręgowych Zakładów Gazowniczych w Tarnowie.


Rok 1995 – Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XIII/75/95 z dnia 26.VI.1995 r.
 
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą dla rozwoju miasta, w szczególności za prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz Krasnegostawu za pośrednictwem Prywatnej Fundacji „Hilfe fur Polen” przede wszystkim dla Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Liceum Społecznego.
 
  • Wiltrud Wessel – Założycielka Fundacji „Hilfe fur Polen”; obywatelka RFN.


Rok 1997 – Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XXXVIII/251/97 z dnia 6.XI.1997 r.
 
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności za starania na rzecz odnowienia kościoła św. Franciszka Ksawerego.
 
  • ksiądz Prałat Piotr Kimak – Dziekan Dekanatu Krasnystaw-Wschód


Rok 2004 – Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XVIII/147/2004 z dnia 24.VI.2004 r.

Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności za wkład w rozwój duchowy, materialny i kulturalny Krasnegostawu.

  • ksiądz Kanonik Ryszard Winiarski – Proboszcz Parafii św. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie

 Rok 2017 - Uchwała  Rady Miasta Krasnystaw Nr XXII/192/2017 z dnia 02.II.2017 r. Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności za propagowanie historii Krasnegostawu.

 
  • dr inż.  Kazimierz Stołecki - Z wykształcenia chemik, adiunkt i kierownik Pracowni Badań Kinetycznych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. W jego dorobku znajduje się ponad 50 artykułów naukowych, około 10 patentów oraz ponad 170 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Z zamiłowania badacz i popularyzator historii Krasnegostawu: autor pierwszej monografii rodzinnego miasta, udostępnionej czytelnikom także w formie elektronicznej, stale współpracuje z czasopismem „Nestor”, publikując efekty swojej pracy. W 2009 roku odznaczony Orderem Nestorii przez redakcję Czasopisma Artystycznego „Nestor” za poświęcenie sprawom naszego miasta.

Rok 2018 - Uchwała Nr XXXVII/299/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw
 
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą dla rozwoju miasta, w szczególności za prowadzenie działalności na rzecz rozwoju Chmielaków Krasnostawskich
 
  • Marek Suliga zm. 19 września 2018 r. - Honorowy Obywatel Miasta Krasnystaw, Przewodniczący Konsumenckiego Konkursu Piw, Certyfikowany Sędzia Piwny, wieloletni juror European Beer Star, były Mistrz Bractwa Piwnego i przyjaciel społeczności krasnostawskiej. Pracował społecznie przy organizacji wydarzenia przez czternaście lat, promując Chmielaki oraz rozwijając Konsumencki Konkurs Piw, poprzez poszukiwania nowych browarów startujących corocznie w konkursie oraz nagłaśnianie wydarzenia w kręgach piwnych stowarzyszeń. Działał szczególnie na rzecz rozwoju Konsumenckiego Konkursu Piw. Rozwinął jego formułę, dostosował do światowych trendów oraz współtworzył jego rozpoznawalną markę. Nadzór i opieka merytoryczna, jaką sprawował nad konkursem, zwiększyły prestiż wydarzenia. Dzięki niemu w Krasnymstawie rozwinął się największy tego typu konkurs w Polsce.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone