przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Skarbnik

Skarbnik

Patrycja Zdybel - Skarbnik

e-mail: skarbnik@krasnystaw.pl

 

Kompetencje
  1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej Miasta Krasnystaw;
  2. opracowywanie projektów budżetów Miasta Krasnystaw;
  3. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  4. opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw;
  5. analiza wykorzystania środków, będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych;
  6. kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
  7. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krasnystaw i zarządzeń Burmistrza dotyczących spraw finansowych;
  8. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta Krasnystaw oraz nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
  9. nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie;
  10. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone