przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Pracownicy

Pracownicy

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.

STRAŻ MIEJSKA

1 Jacek Policha Komendant

Siedziba Straży Miejskiej w Krasnymstawie

ul. Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

budynek UM Krasnystaw

Parter - wejście od ulicy Matysiaka

strazm@krasnystaw.pl

825762157 wew. 132

604 804 755

2 Magdalena Wikło Referent monitoringsm@krasnystaw.pl 825762157 wew. 132

604 804 755

3 Roman Malessa Starszy inspektor strazm@krasnystaw.pl 825762157 wew. 132

604 804 755

4 Romuald Brodzik Starszy inspektor strazm@krasnystaw.pl 825762157 wew.134

604 804 755

5 Bartłomiej Sobuś Młodszy Inspektor strazm@krasnystaw.pl 825762157 wew.134

604 804 755

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

1 Ewa Gleń Kierownik Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II glenewa@krasnystaw.pl

825764088

2 Justyna Muda Z-ca Kierownika USC Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II wso@krasnystaw.pl 825762157 wew. 150
3 Elwira Rogowska - Boratyn Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II wso@krasnystaw.pl 825762157 wew. 150
4 Izabela Manachiewicz Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II wso@krasnystaw.pl 825762157 wew. 150

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.
1 Jolanta Karauda Kierownik 33 j.karauda@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 141

2 Ryszard Kulik Stanowisko ds. księgowości podatkowej 33 r.kulik@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 141

3 Małgorzata Zieńkowska Stanowisko ds. księgowości budżetowej 21 m.zienkowska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 143

4 Ewelina Herbut Stanowisko ds. księgowości budżetowej 21 e.herbut@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 143

5 Aneta Watras Stanowisko ds. księgowości budżetowej 21 aneta.watras@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 143

6 Ewa Kostrzanowska-Wójcik Stanowisko ds. księgowości budżetowej 22 ewa.wojcik@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 142

7 Anna Ostrowska Stanowisko ds. płac 22 a.o@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 142

8 Paweł Waręcki Stanowisko ds. księgowości podatkowej 34 p.warecki@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 144

9 Anna Bak Stanowisko ds. księgowości podatkowej 34 anna.bak@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 144

10 Anna Matuszewska  Stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej 34a a.matuszewska@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 145

11 Barbara Burzawa Stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej 34a b.burzawa@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 145

12 Małgorzata Dąbrowska - Fiszer Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 35 dabrowska.fiszer@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 147

13 Małgorzata Krzysztofiak Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 35 m.krzysztofiak@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 147

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.
1 Paweł Pastuszak Kierownik 11 inwestycje@krasnystaw.pl, pawel.pastuszak@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 111

2 Marek Zdunek St. ds. remontów 10 marek.zdunek@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 115

3 Marek Śniosek St. ds. zarzadzania infrastrukturą drogową 10 marek.sniosek@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 115

4 Anna Błaszczak St. ds. inwestycji 9 anna.blaszczak@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 114

5 Weronika Duńko St. ds. inwestycji 9 w.dunko@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 114

6 Joanna Sadowska St. ds. zagospodarowania przestrzennego 12 joanna.sadowska@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 112

7 Marzena Jodełka St. ds. zagospodarowania przestrzennego 12 marzena.jodelka@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 112

8 Karolina Kalman St. ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych 8 karolina.kalman@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 113

9 Justyna Pacan  St. ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych 8

 j.pacan@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 113

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.
1 Ewa Filip Kierownik 24 e.filip@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 125

2 Katarzyna Jasińska Wieloosobowe st. ds. gospodarki nieruchomościami 26  k.jasinska@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 123

3 Justyna Naczas Wieloosobowe st. ds. gospodarki nieruchomościami 24 j.naczas@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 125

4 Magdalena Janik Wieloosobowe st. ds. gospodarki nieruchomościami  26  m.janik@krasnystaw.pl 

82 576 21 57
wew. 123

5 Siergiej Lisowski St. ds. bieżącego utrzymania 28 s.lisowski@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 124

6 Marta Karauda Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 28 m.karauda@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 124

7 Małgorzata Wilk Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 28a m.wilk@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 121

8 Katarzyna Kowalska Wieloosobowe st. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 28a katarzyna.kowalska@krasnystaw.pl 82 576 21 57
wew. 121
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.
1 Justyna Pawlas Kierownik 30 justyna.pawlas@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 161

2 Dorota Miś St. ds. zamówień publicznych 30 dorota.mis@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 161

3 Radosław Dąbrowski Główny specjalista 32a r.dabrowski@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 164

4 Dariusz Kamiński Stanowisko ds. archiwum zakładowego 32  d.kaminski@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 162

5 Marek Goławski St. ds. zamówień publicznych 32a  m.golawski@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 164

6 Alicja Grabiec Stanowisko ds. profilaktyki i współpracy z organizacjami pożytku publicznego, pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki 31 a.g@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 163

7 Agnieszka Kozyrska Stanowisko ds. administracyjnych 31 a.kozyrska@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 163

8  Marcin Buczek Informatyk 32  m.buczek@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 162

9 Tomasz Krawczuk Kierowca 32    82 576 21 57

wew. 162

10 Barbara Jarońska Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I b.jaronska@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 200

11 Joanna Szymko Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I joanna.szymko@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 200

12 Agnieszka Galan Wieloosobowe stanowisko ds.
kancelaryjnych
Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I a.galan@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 200

 
13 Patrycja Iwańczuk Wieloosobowe stanowisko ds.
kancelaryjnych
7 patrycja.iwanczuk@krasnystaw.pl 82 576 21 57

wew. 100

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.
1 Grzegorz Drozdalski Kierownik  29 promocja@krasnystaw.pl g.drozdalski@krasnystaw.pl

82 576 21 57
wew. 122

2 Wioletta Łukaszczyk Wieloosobowe st. ds. promocji, kultury i sportu 29 promocja@krasnystaw.pl
w.lukaszczyk@krasnystaw.pl
82 576 21 57

wew. 122

3 Ewelina Nowicka-Sidor Wieloosobowe st. ds. promocji, kultury i sportu 29 promocja@krasnystaw.pl
e.nowicka@krasnystaw.pl
82 576 21 57

wew. 122

 

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.
1  Joanna Sobstyl Kierownik 25 joanna.sobstyl@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 170

2 Monika Smyk Wieloosobowe stanowisko ds. rozwoju miasta  25 m.smyk@krasnystaw.pl

82 576 21 57
wew. 170

3 Izabela Pokrywka Wieloosobowe stanowisko ds. rozwoju miasta 25 i.pokrywka@krasnystaw.pl

82 576 21 57
wew. 170

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.

SAMODZIELNE STANOWISKA 

1 Iwona Surma Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miasta 1 iwona@krasnystaw.pl

rada.miasta@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 120

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO Lokalizacja e-mail NR TEL.

SAMODZIELNE STANOWISKA 

1 Magdalena Leziak-Kowalik Radca prawny 23  

82 576 21 57

wew. 127

2 Igor Stasiuk Radca prawny 23  

82 576 21 57

wew. 127

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone