przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Struktura Urzędu Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego  należy w szczególności:

  1. prowadzenie wszystkich spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych;
  2. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;
  3. opracowywanie projektów podziału Miasta na okręgi wyborcze i obwody głosowania;
  4. archiwizowanie dokumentów związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i aktami stanu cywilnego;
  5. sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie działania Wydziału;
  6. prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony w tym
  7. prowadzenie wszystkich spraw z zakresu akt stanu cywilnego;
  8. przyjmowanie oświadczeń: o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska ojca lub matki, o wyborze nazwisk przy zawieraniu małżeństwa, od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o zmianie imienia dziecka;
  9. przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie;
  10. prowadzenie spraw dotyczących zmiany imion i nazwisk.
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Ewa Gleń
tel. 82 576 40 88
Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone