przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Krasnystaw dla Ukrainy Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

Krasnystaw dla Ukrainy

pomoc medyczna
28-02-2022

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

Specjalne przepisy
 
Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.
 
WAŻNE!
 
Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
 
Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.
 
Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów
 
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.
 
Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.
 
Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?
 
Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:
 
nie powinni odmawiać mu pomocy
nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.
 
WAŻNE!
Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.
 
Dodatkowe informacje:
 
Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej
Вакцинація проти Covid-19 іноземців – громадян України
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) działa w języku ukraińskim
 
 
[1]  Jeżeli osoba ta posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
 
 
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone