przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Krasnystaw dla Ukrainy Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy / Продовольча допомога громадянам України

Krasnystaw dla Ukrainy

Krasnystaw dla Ukrainy
11-04-2022

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy / Продовольча допомога громадянам України

 

Obywatele Ukrainy, przebywający na terenie miasta Krasnystaw, którzy od dnia 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi, mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w tut. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Artykuły spożywcze będą wydawane  w ramach współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
Obywatele Ukrainy posiadający nadany numer PESEL UKR chcący skorzystać z ww. formy pomocy mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 9.
 
Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób (rodzin) spełniających kryteria grupy osób najbardziej potrzebujących m.in. migranci (osoby obcego pochodzenia) dotknięte ubóstwem, bezrobociem lub długotrwałą chorobą i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej), tj. 1702,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie.
 
Obywatele Ukrainy, którzy zostaną zakwalifikowani do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 otrzymają paczki zawierające różne produkty spożywcze m.in. makaron, kasza, mleko, a także artykuły mięsne, rybne i warzywne.
 
 
Więcej informacji pod adresem / Більше інформації на: https://www.mopskrasnystaw.pl/?p=3384 

 

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone