przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja dla rolników

AKTUALNOŚCI

Informacja dla rolników
29-07-2019

Informacja dla rolników

Burmistrz Krasnegostawu informuje, że IUNG w Puławach w oparciu o kategorie glebowe ogłosił aktualny stan zagrożenia suszą stwierdzając na podstawie raportowania od 21.05.2019 r. do 20.07.2019 r. wystąpienie suszy rolniczej na terenie miasta Krasnystaw (kategoria gleby I – bardzo podatna, kategoria gleby II – podatna).

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać oświadczenia o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej do Urzędu Miasta Krasnystaw nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Właściwa komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego dokona szacowania zgłoszonych szkód.

Wzory oświadczeń o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (oświadczenia dotyczą strat w sadach, budynkach, uprawach i zwierzętach), w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę dostępne są w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Biuro Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-s…

Powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z powyższym wraz z oświadczeniem o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, należy przedłożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2019.

Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, II piętro, pokój 31, tel. 82 576 21 57 wew. 163.

 

Załączniki

Ikona docOświadczenie budynki, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.50 KB]

Ikona docOświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [46.00 KB]

Ikona docOświadczenie uprawy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [58.00 KB]

Ikona docOświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [60.50 KB]

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone