przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Pozytywna decyzja w sprawie nowej inwestycji w naszym Mieście

AKTUALNOŚCI

Pozytywna decyzja w sprawie nowej inwestycji w naszym Mieście
26-07-2019

Pozytywna decyzja w sprawie nowej inwestycji w naszym Mieście

W dniu dzisiejszym, na Rynku Miejskim w Krasnymstawie, miało miejsce spotkanie w sprawie przekazania pozytywnej decyzji przez Wiceprezesa Rady Ministrów – Pana Jacka Sasina, dotyczącej wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie przeprawy mostowej na rzece Wieprz, w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej- Mosty dla Regionów.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Pan Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Pani Teresa Hałas – Poseł na Sejm, Pan Lucjan Cichosz – Poseł na Sejm, Pan Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm, Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Pan Zdzisław Szwed – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski, Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu, Radni Miasta Krasnystaw, Radni Powiatu Krasnostawskiego oraz liczna grupa Mieszkańców Naszego Miasta.

 

Planowana przeprawa mostowa przez rzekę Wieprz jest kontynuacją prac związanych z realizacją tzw. północnej obwodnicy miasta z 2001 r. Pierwszy odcinek obwodnicy (ul. Polewana) w latach 2009-2010 został przebudowany w ramach zadania pn.:"Dostosowanie układu komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska-Ukraina"-Etap I, ze środków EFRR (RPO dla Woj. Lubelskiego na lata 2007-2013).

Nowa przeprawa mostowa ma za zadanie nie tylko usprawnić ruch w kierunku granicy państwa, ale przede wszystkim przyczynić się do rozwoju miasta oraz zwiększeniu jego konkurencyjności. Inwestycja umożliwi funkcjonalne skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych, w tym terenów utworzonej w 2016 r. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC-podstrefa Krasnystaw. Przez zapewnienie sprawnego dojazdu do tych terenów, staną się one dużo bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co przełoży się na koniekturę gospodarczą regionu. Ponadto już funkcjonujące w północnej części miasta zakłady produkcyjne (Cersanit S.A. IV, Kartonex Sp. z o.o.) zyskają dogodne połączenie logistyczne dla swoich dostawców, odbiorców i kontrahentów. Uwzględniając powyższe planowana inwestycja doskonale wpisuje się w Cel strategiczny nr 1 Wzmacnianie urbanizacji regionu Strategii Rozwoju Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. Położenie miasta na trasie dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym jest jednym z największych stymulatorów rozwoju gospodarczego miasta Krasnystaw, a wraz z planowaną budową drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne również rozwoju regionu.

 

 

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone