przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI UMOWA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA TRZECH ODCINKÓW DROGI EKSPRESOWEJ S17

AKTUALNOŚCI

UMOWA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA TRZECH ODCINKÓW DROGI EKSPRESOWEJ S17
23-04-2019

UMOWA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA TRZECH ODCINKÓW DROGI EKSPRESOWEJ S17

Dnia 23 kwietnia br., na Rynku Miejskim w Krasnymstawie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w obecności wiceministra infrastruktury Rafała Webera, podpisała umowę na opracowanie koncepcji programowej dla trzech odcinków drogi ekspresowej S17 prowadzącej do granicy z Ukrainą.
Planowany odcinek przebiegać będzie m.in. przez teren naszego Miasta Krasnystaw. Istotnymi uwarunkowaniami przyspieszenia rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarki są właśnie dostępność i stan infrastruktury technicznej. Ze względu na rolę, jaką transport drogowy odgrywa w obsłudze logistycznej przemysłu i usług na terenie naszego regionu oraz w wymianie międzynarodowej, sieć dróg o dużej przepustowości jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny naszego Miasta. Inwestycja ta, będzie miała bardzo duży wpływ na poprawę dostępności międzynarodowej. Dzięki rozbudowie drogi ekspresowej powstanie międzypaństwowy korytarz transportowy łączący nas z zachodnią Europą.
 
Umowa o wartości 8,4 mln zł dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla odcinków drogi S17 pomiędzy węzłami Piaski Wschód – Łopiennik, Krasnystaw Północ – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec, o łącznej długości około 44 km. Wykonawcą dokumentacji będzie firma Mosty Katowice.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone