przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie
03-07-2019

Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie

Od 1 lipca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przystępuje do realizacji kolejnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.                                                                                                                                                                                                        
Termin realizacji X.2019 r. – VII. 2020 r.
Planowana wartość projektu to 374 101,08 zł, w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone