przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2020

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2020
19-08-2019

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Rusza kolejna edycja Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego. Masz pomysł na ciekawą inwestycję, która przydałaby się w naszym mieście? A może na wydarzenie/imprezę o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym?
Jeśli tak, to koniecznie złóż w tej sprawie wniosek do Budżetu Obywatelskiego. Masz czas od 19 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r.
 
W tym roku na realizację zwycięskich wniosków radni przeznaczyli dokładnie kwotę 550 000,00 zł, tj.:
  • 400 000,00 zł na projekty tzw. twarde (inwestycyjno-remontowe),
  • 150 000,00 zł na pozostałe, tzw. miękkie (czyli o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym).
Koszt realizacji jednego projektu tzw. twardego nie może przekroczyć - 200 000,00 zł, a miękkiego – 50 000,00 zł.
 
Wniosek musi mieć poparcie 15 osób. Przed złożeniem wniosku składający może swoją propozycję skonsultować merytorycznie z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz uzyskać nieodpłatną pomoc w zakresie wstępnego oszacowania kosztu inicjatywy.
 
1. Wypełnione formularze wniosków, wraz z kompletem wymaganych załączników, należy złożyć w okresie: 19 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r., w następujący sposób:
1) osobiście;
2) elektronicznie;
3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 
2. Formularze wniosków osobiście należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29.
 
3. Wnioski w formie elektronicznej mieszkańcy Miasta składają przesyłając wypełniony, zeskanowany formularz wniosku na adres miasto@krasnystaw.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP na formularzu „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
 
4. Formularze wniosków za pośrednictwem poczty tradycyjnej należy wysłać listem na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem „Budżet Obywatelski – 2020: Projekt”. Za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.
 
Zgodnie z harmonogramem przyjęte wnioski zostaną ogłoszone w dniu 01 października 2019 r. na stronie internetowej www.krasnystaw.pl oraz BIP razem z kartą do głosowania i tego też dnia rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 20 października 2019 r.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ikona pdfUchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w Mieście Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [252.61 KB]

Ikona pdfZarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wysokości środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski oraz maksymalnej wartości jednego projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1000.48 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 1 do Zarządzenia 129/2019 - Formularz zgłoszenia projektu do realizacji w ramach krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.24 MB]

Ikona docZałącznik nr 1 do Zarządzenia 129/2019 - Formularz zgłoszenia projektu do realizacji w ramach krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok - wersja edytowalna (docx), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [56.60 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 do Zarządzenia 129/2019 - Lista mieszkańców Krasnegostawu popierających projekt do Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.24 MB]

Ikona docZałącznik nr 2 do Zarządzenia 129/2019 - Lista mieszkańców Krasnegostawu popierających projekt do Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego - wersja edytowalna (docx), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [49.57 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 3 do Zarządzenia 129/2019 - Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [743.59 KB]

Ikona docZałącznik nr 3 do Zarządzenia 129/2019 - Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 - wersja edytowalna (docx), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [54.31 KB]

 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone