przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Budżet Obywatelski 2020 - nabór kandydatów do komisji

AKTUALNOŚCI

Budżet Obywatelski 2020 - nabór kandydatów do komisji
06-09-2019

Budżet Obywatelski 2020 - nabór kandydatów do komisji

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór kandydatów do Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na rok 2020

 

Na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzania procedury kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania  procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w Mieście Krasnystaw, Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór kandydatów do Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na rok 2020.

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na rok 2020 mogą wejść osoby, które spełniają następujące kryteria:

 1. korzystają z pełni praw publicznych;
 2. są pełnoletnimi mieszkańcami Miasta Krasnystaw, którzy stale zamieszkują na jej terenie;
 3. nie będą wnioskodawcami projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020;
 4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

 

 1. Zadania Komisji

Do zadań Komisji należy:

 1. weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020;
 2. sporządzenie listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania;
 3. ustalenie, w drodze losowania kolejności projektów na liście do głosowania;
 4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;
 5. sporządzenie protokołu końcowego.

 

 1. Miejsce i termin zgłaszania kandydatur

Kandydatury należy zgłaszać w terminie do dnia 10 września 2019 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miasta Krasnystaw w Biurze Obsługi Mieszkańców (Plac 3 Maja 29) lub przesłanie go na adres e-mail: miasto @krasnystaw.pl.

 

 1. Pozostałe informacje

Burmistrz Krasnegostawu w skład Komisji powoła maksymalnie 2 mieszkańców Miasta Krasnystaw. W przypadku większej liczby kandydatów, o miejscu w Komisji zdecyduje publiczne losowanie w dniu 11 września 2019 r. o godz. 12.00 w sali sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw (Plac 3 Maja 29).

 

Ikona pdfOgłoszenie i formularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.13 MB]

Ikona docFormularz zgłoszeniowy do Komisji oceniającej projekty - wersja edytowalna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.10 KB]

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone