przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ogłoszenie dla NGO

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie dla NGO
13-09-2019

Ogłoszenie dla NGO

Burmistrz Krasnegostawu w ramach konsultacji z NGO zaprasza organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. 2019, poz. 37) z terenu Miasta oraz działające na rzecz mieszkańców Krasnegostawu, do składania wniosków deklarujących wspólną realizację zadań publicznych w roku 2020 r.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone