przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE
16-09-2019

Zaproszenie na Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Konsultacje złożonych wniosków deklarujących współpracę organizacji pozarządowych
    w zakresie wspólnej realizacji zadań w ramach Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi w 2019 r oraz planowanej wysokości kwot na realizację tych zadań,
  3. Informacja na temat przystąpienia do naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V Kadencji.
  4. Informacja na temat zmiany wzorów ofert, umów oraz sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozda ń z wykonania tych zadań.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.
 
 
Przewodnicząca Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
 
/-/ Renata Stangryciuk
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone