przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w...

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie
22-10-2019

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opinia Rady Pożytku dotycząca projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
  3. Informacja na temat listy kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłoszonych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
  4. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w 2020 roku.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

  Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący
Miejskiej Rady Działalności
                                                                      Pożytku Publicznego

 
                                                                       /-/ Renata Stangryciuk
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone