przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

AKTUALNOŚCI

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie
22-10-2019

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie

Zapraszamy do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw, pok. nr  12, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw., pt. 730-1530 , wt. 800 - 1600) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw w zakładce ,,Sprawy z zakresu Wydziału Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej”, pod adresem:

https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=796

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. w Sali Sejmikowej w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, o godz. 10:00.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone