przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
31-10-2019

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone