przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe- zgłoś się już dziś

AKTUALNOŚCI

Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe- zgłoś się już dziś
07-11-2019

Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe- zgłoś się już dziś

Burmistrz Krasnegostawu zaprasza mieszkańców do udziału w nieodpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw”. Jego głównym celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 100 mieszkańców Krasnegostawu w wieku od 25 do 74 lat oraz podniesienie potencjału dydaktycznego w tym zakresie.

 Założenia te będą realizowane poprzez organizację cyklu szkoleń o następującej tematyce:

„Rodzic w Internecie”

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 

„Mój biznes w sieci”

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

 

„Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia, każdy nabędzie umiejętności, poprzez wykorzystanie sieci,, zarządzania kontem bankowym, dokonywania płatności, realizowania zakupów, rezerwowania podróży, płacenia podatków oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskująco zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty –wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

„Działam w sieciach społecznościowych”

Moduł przeznaczony jest dla osób chcących poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia, nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego), współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

„Rolnik w sieci”

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS –docelowo PIBŻ.

 

„Kultura w sieci”

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka –Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci, i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 

Każdy z wymienionych modułów trwać będzie 16 godzin. Szkolenia będą organizowane na terenie Krasnegostawu, w terminach dostosowanych do potrzeb mieszkańców. Uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska, a nauka zostanie dostosowana do poziomu i umiejętności uczestników.

 

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, umożliwiającym zakwalifikowanie się do projektu, niezbędne jest dostarczenie przez kandydatów uzupełnionej deklaracji uczestnictwa. Formularz można wydrukować ze strony internetowej bądź pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców (partner Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29) lub w biurze projektu- pokoju nr 8 (I piętro). Uzupełniony dokument należy złożyć w tym samym miejscu (BOM). Po przeprowadzeniu analizy zgłoszeń, pracownicy Urzędu Miasta Krasnystaw skontaktują się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu szkoleń.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, pokój nr 8 (I piętro) oraz pod numerem telefonu 82 576 21 57 wew. 113.

 

Zapraszamy do uczestnictwa. Pierwsze szkolenia odbędą się w listopadzie br.

 

Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw” realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” pn. „e- MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Ikona docDeklaracja uczestnictwa , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [63.01 KB]

 

 

 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone