przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

VIII  sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw
13-11-2019

VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Dnia 12 listopada br. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Obrady otworzyła Przewodnicząca - Urszula Hus. Po przyjęciu protokołów i porządku obrad, radni przedstawili interpelacje oraz zapytania.

Dnia 12 listopada br. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się VIII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Obrady otworzyła Przewodnicząca - Urszula Hus. Po przyjęciu protokołów i porządku obrad, radni przedstawili interpelacje oraz zapytania.

Na spotkaniu poruszono wiele tematów, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Krasnegostawu.

Poruszono m.in. sprawy związane z porządkiem i bezpieczeństwem na drogach w mieście. Podjęto temat ochrony zdrowia, w szczególności dostępność do przychodni i lekarzy specjalistów dla seniorów.  Dyrektor szpitala poinformował o planie pracy placówki i planach na bieżący rok obrachunkowy.

Kolejnym tematem poruszonym na posiedzeniu były sprawy związane z pomocą społeczną i rehabilitacją osób starszych.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone