przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Nasze śmieci

AKTUALNOŚCI

Nasze śmieci
13-11-2019

Nasze śmieci

Zgodnie z tymi przepisami odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale co najmniej na:- papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,- szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,- metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,- bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,- odpady, których nie udało się umieścić w ww. pojemnikach/workach, można zgromadzić w pojemniku/worku koloru czarnego z napisem „odpady zmieszane”.

Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów, Ministerstwo Środowiska zezwala na wykorzystywanie materiałów edukacyjnych zawartych na stronie naszesmieci.pl na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera;
  4. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
  5. rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

Niniejsza zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.
W przypadku wykorzystania prosimy o podanie źródła, tj. Ministerstwo Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

 

 


 

 Pliki do pobrania:

Ikona pdfśmieci 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [716.58 KB]

Ikona pdfśmieci 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.37 MB]

Ikona pdfśmieci 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [436.34 KB]

Ikona pdfśmieci 4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.71 MB]

Ikona pdfśmieci 5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.41 MB]

Ikona pdfśmieci 6, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [683.02 KB]

Ikona pdfśmieci 7, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.90 MB]

Ikona pdfśmieci 8, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [973.04 KB]

Ikona pdfśmieci 9, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [977.31 KB]

Ikona pdfśmieci 10, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [973.99 KB]

Ikona pdfśmieci 11, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [975.43 KB]

śmieci 12, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [971.94 KB]

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone