przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw IV kadencji

AKTUALNOŚCI

Młodzieżowa Rada Miasta na spotkaniu z Burmistrzem
22-11-2019

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw IV kadencji

14 listopada 2019 roku odbyła się ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw IV kadencji

14 listopada br. odbyła się ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw IV kadencji. Oprócz młodzieżowych radnych w obradach uczestniczyli także przedstawiciele miejskiego samorządu, w osobach: Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw Marcina Wilkołazkiego, Sekretarza Miasta Renaty Stangryciuk, Radnych Rady Miasta Krasnystaw Ewy Kwiecień i Kamila Hukiewicza oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i zaproszeni goście.


Na początku spotkania Przewodnicząca młodzieżowej rady Natalia Sulkowska przedstawiła zebranym działania podejmowane przez radnych pomiędzy sesjami. W tym okresie młodzi rajcy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach i uroczystościach miejskich i powiatowych, m.in. w 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w „Chmielakach Krasnostawskich” oraz w „Nocy Muzeów 2019”. 3 lipca odbyło się robocze spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw, a na początku września pani przewodnicząca uczestniczyła w narodowym czytaniu książek na rynku miejskim.  4 września reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw wspólnie z opiekunami gościli z wizytą w Sejmie RP oraz w Pałacu Kultury i Nauki na spotkaniu z radnymi Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Zaś 25 września br. w sali konferencyjnej KDKu młodzieżowa rada zorganizowała otwarte spotkanie dla mieszkańców połączone z prelekcjami, których głównym tematem była „Kobieta w XXI w.”


W dalszej części obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z 49 „Chmielaków Krasnostawskich”, które przedstawił Krzysztof Zieliński, kierownik Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krasnystaw oraz z informacją z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, przedstawioną przez panią kierownik Justynę Pawlas. Ponadto młodzieżowi radni przeanalizowali zapisy uchwały w sprawie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i informację o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży na rok 2019.


Podczas sesji nie zabrakło także interpelacji i zgłaszanych wniosków. Młodzież wnioskowała m.in. o utworzenie w Krasnymstawie sztucznego lodowiska, ustawienie ławek przy szlaku Green Velo oraz wydanie angielskojęzycznej wersji foldera promującego „Chmielaki” i Miasto Krasnystaw. Padły również zapytania o funkcjonowanie miejskiego wolontariatu oraz możliwości lepszego skorelowania kadencji młodzieżowej rady z kalendarzem roku szkolnego.


W związku z dobiegającą końca czwartą kadencją Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw w ostatniej części obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki złożył podziękowania wszystkim młodzieżowym radnym za ich pracę i aktywność, a potem Przewodnicząca młodzieżowego gremium Natalia Sulkowska podziękowała wszystkim osobom wspierającym młodzieżową radę, za ich pomoc i przychylność.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone