przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw
22-11-2019

XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIV Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. /wtorek/ o godz. 15:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.
 
ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIV Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. /wtorek/ o godz. 15:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:                         

a) zmieniająca Uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.,                                                      

b) zmieniająca Uchwałę Nr IX/71/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza” w latach 2019 – 2020,                                                                          

c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw,             

d) zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok,                           

e) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania                                                                     

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
4. Zakończenie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
 
    Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone