przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Dzień Patrona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

Dzień Patrona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie
29-11-2019

Dzień Patrona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie

Dnia 22 listopada 2019 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, uroczyście obchodziła Święto Patrona.
Dnia 22 listopada 2019 roku,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie,  uroczyście obchodziła Święto Patrona.
    Wydarzenia tego dnia zapoczątkowała msza w Kościele św. Franciszka Ksawerego. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie przebiegały dalsze obchody. Na uroczystość przybyli: Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie - Pan Arkadiusz Kwieciński,  Starszy Wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie - Pan Henryk Radej, Burmistrz Miasta Krasnystaw - Pan Robert Kościuk, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Pani Ewa Kwiecień, Radny - Pan Marek Wrzesiński, Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Lublinie, sympatyk szkoły i wieloletni radny - Pan Stanisław Dębski, Sołtys Przedmieścia Góry - Pani Róża Franaszczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Pan -Paweł Rysak.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu prowadzący, Pan Tomasz Marczewski, powitał zgromadzonych gości, nauczycieli, uczniów    i rodziców. Następnie okoliczne przemówienie wygłosiła Dyrektor Szkoły Pani Sylwia  Młynarczyk-Rysak.
Głos zabrali również Burmistrz Miasta Krasnystaw, Krystyna Chruszczewska z TMLiKPW w Lublinie oraz Dyrektor Delegatury w Chełmie Pan Arkadiusz Kwieciński, który odczytał list z życzeniami od Kuratora Oświaty w Lublinie Pani Teresy Misiuk.
Po przemówieniach prowadzący poprosił wszystkich o powstanie               i uczczenie minutą ciszy zmarłego prof. Władysława Stążkę – przyjaciela szkoły, założyciela i wieloletniego prezesa Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, który przez wiele lat wspierał działania szkoły związane z edukacją patriotyczną.
Po tym wzruszającym momencie delegacje uczniów i nauczycieli zapaliły znicze pod urną z prochami Janka Kukawskiego – młodego obrońcy Lwowa, obeliskiem upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej i tablicy poświeconej zmarłemu profesorowi Władysławowi Stążce.
Dalszą część akademii poprowadzili uczniowie: Aleksandra Skubisz          i Bartłomiej Sadowski, którzy poprosili Panią Dyrektor oraz Burmistrza Miasta Krasnystaw o wręczenie nagród laureatom konkursów.
W międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną
„UCZELNIE LWOWSKIE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO” dla uczniów klas VI, VII, VIII, przyznano nagrody następującym uczniom:

 Julia Świech – kl. 7 PSP nr 5
Anna Nowak – kl. 6b PSP nr 5
 Łukasz Matyjas – kl. 7 PSP nr 5
 Julia Parada – kl. 7 PSP nr 5
 Patryk Laskowski – kl. 6b PSP nr 5
Filip Weremko– kl. 6b PSP nr 5
 Iga Winiarczyk – kl. 6b PSP nr 5
 Maja Wieleba – kl. 8a PSP nr 5

W konkursie plastycznym „NAJPIĘKNIEJSZE ZAKĄTKI LWOWA,
autorzy nagrodzonych prac to:

- Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
• Amelia Bida
• Anna Czerwonka
• Michał Jakubowicz

Z klas I-III
• Hubert Borys
• Wiktoria Poniedziałek
• Filip Kiełb
• Olga Bielesza
• Jakub Dulak
• Paweł Stachera
• Łucja Bąk
• Kamil Rudnik
• Amelia Kostrzanowska
• Hanna Dudkowska
• Maja Szczupak
• Natalia Kostecka
• Maryla Dudkowska
• Amelia Nowak
• Zuzanna Skubisz
• Karolina Kaszak

z klasy V
• Anna Ciechańska
• Bartosz Tor
• Adrianna Kruk
• Antoni Compel
• Julia Muda
• Julia Kociuba
• Arkadiusz Martirosjan
• Miłosz Mataczyński

    W konkursie historycznym „ WYBITNE POSTACIE ŚWIATA NAUKI MIĘDZYWOJENNEGO LWOWA”

Tytuł laureata zdobyli:

• Milena Lis – kl. 8a
• Igor Sawa – kl. 8a
• Aleksandra Skubisz – kl. 8a
• Matyjas Łukasz – kl.7

Tradycyjnie, w przededniu imienin szkoły uczniowie biegają dla Patrona.
Zwycięzcami tegorocznego „Biegu Patrona” zostali:

z klasy 7
• Mateusz Antoniak
• Natalia Dziedzic
• Kacper Kostrzanowski
• Michał Kowalczyk
• Wiktoria Sawicka
• Amelia Sulej
• Julia Świech
• Michał Tor
• Karolina Wawrzyszuk

 z klasy 8 :
• Gracjan Biliński
• Jakub Budzyński
• Paweł Dziedzic
• Marcin Frącek
• Karol Knap
• Bartłomiej Smyk
• Igor Smyk
• Jakub Sokół
• Paweł Zaręba
• Gabriel Żurek

Po rozdaniu nagród uczniom i podziękowań nauczycielom, uczestnicy      i zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez nauczycieli: Panią Martę Ziarko, Panią Elżbietę Wrzyszcz, Panią Joannę Wojtaszek i Panią Małgorzatę Dzik.
Na program złożyły się, montaż słowno muzyczny, przedstawienie „Cudze chwalimy, bo już swoje dobrze znamy”, „Taniec Kwiatów” i występ chóru szkolnego.
Po obejrzeniu występów uzdolnionych artystów, wyprowadzono sztandar szkoły i zaproszono delegację do symbolicznego otwarcia i przecięcia wstęgi     w pracowni biologicznej.
Każdego roku podczas Święta Patrona społeczność szkoły oddaje hołd Orlętom Lwowskim, a tak prowadzona edukacja historyczna przygotowuje uczniów do życia we współczesnym świecie.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone