przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podsumowanie XV Sesji Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie XV Sesji Rady Miasta Krasnystaw
09-12-2019

Podsumowanie XV Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 5 XII 2019r. na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XV sesja Rady Miasta Krasnystaw.  W obradach udział wzięło 15 radnych.


Podczas spotkania podjęto 4 uchwały:
1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
3. Uchwała w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu Krasnostawskiego ;
4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie.


Złożono następujące interpelacje:
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił interpelację - zapytanie w sprawie:
1.    Rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Krasnymstawie (nowoczesny odkryty basen).
Radny Kamil Hukiewicz  przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Planowanej przebudowy ulic położonych w obrębie miasta Krasnegostawu tj. Sobieskiego, Granicznej i Tokarzewskiego.
2.    Planowanej przebudowy ul. Szymonowicza w Krasnymstawie.
Radna Ewa Kwiecień przedstawiła interpelacje w sprawie:
1.    Wykonania 2 kopert dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Głowackiego 4 w Krasnymstawie.
2.    Umieszczenia tablicy informacyjnej o zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Poniatowskiego w Krasnymstawie.
Radna Monika Podolak przedstawiła interpelację w sprawie:
1.    Budowy chodnika na ulicy Gospodarczej w Krasnymstawie.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone