przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

AKTUALNOŚCI

Uśmiechnięci Ludzie
16-12-2019

„ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

„ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!” – to już trzeci projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W piątek 13 grudnia 2019 r.  w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak oraz skarbnik miasta Krasnystaw Pani Patrycja Zdybel podpisali umowę o dofinansowanie projektu „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”
Planowana wartość projektu to 1 490 900,86 zł, a kwota dofinansowania to 1 267 252,48 zł.

Projekt powstał przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

Termin realizacji projektu to 01.04.2020 r. – 30.04.2023 r.

Projekt skierowany jest do 45  (3 edycje po 15) mieszkańców Krasnegostawu pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu zaplanowano realizację 3 edycji kompleksowego wsparcia reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

Planowane jest wsparcie z zakresu:

Reintegracji społecznej w formie :
    Indywidualne poradnictwo psychologiczne/ terapeutyczne/prawne/ zawodowe;
    Warsztaty aktywizacji zawodowej;
    Warsztaty umiejętności społecznych;
    Zajęcia terapeutyczne/ prawne
    Warsztaty integracyjne

Reintegracji zawodowej w formie :
    Indywidualne poradnictwo zawodowe;
    Przyuczenie do zawodu robotnik oczyszczania miasta/ Opiekunka osób starszych i opiekunka dziecięca/ Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

oraz stała praca socjalna z uczestnikiem jak również jego najbliższym otoczeniem prowadzona przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Każda z edycji zaplanowana jest do realizacji w okresie rocznym tj. 12 miesięcy.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do zdobycia zawodów wymienionych powyżej do zgłaszania się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie lub do Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

Dzięki zaangażowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w latach 2017-2019 pozyskano środki z Unii Europejskiej na realizację 3 projektów na łączną kwotę ponad 3 mln złotych -  3 305 287,75 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 2 865 596,50  zł.

Ikona pdfProjekt MOPS, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [455.89 KB]

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone