przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Złote Karpie 2020 - nabór wniosków

AKTUALNOŚCI

Złote Karpie 2020 - nabór wniosków
10-01-2020

Złote Karpie 2020 - nabór wniosków

Jak co roku wybitnym osobom, które w sposób znaczący wpływają na rozwój Miasta na płaszczyźnie zawodowej, społecznej i artystycznej, przyznawane jest honorowe wyróżnienie „Złote Karpie”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Krasnegostawu oraz działające na terenie miasta organizacje pozarządowe do zgłaszania proponowanych kandydatów na laureatów honorowego wyróżnienia Miasta Krasnystaw. Laureaci „Złotych Karpi” wyłaniani są spośród zgłoszonych kandydatur w drodze głosowania przez specjalnie do tego celu powołaną kapitułę.

Wnioski o nadanie honorowego wyróżnienia można składać do dnia 31 stycznia w biurze Rady Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. W celu zgłoszenia kandydatury przez mieszkańców miasta, dany kandydat musi być poparty przez co najmniej 50 osób zamieszkałych na terenie Krasnegostawu.

Treść uchwały Rady Miasta odnoszącej się do konkursu „Złote Karpie”, regulamin konkursu, wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia oraz wzór listy osób popierających nadanie wyróżnienia danemu kandydatowi są dostępne w załącznikach poniżej. Można je także otrzymać w biurze Rady Miasta Krasnystaw.

Ikona pdfUchwała w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. " Złote Karpie", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [738.62 KB]

Ikona docRegulamin kapituły, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.92 KB]

Ikona doc Wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.24 KB]

Ikona docLista osób popierających wniosek o nadanie wyróżnienia "Złote Karpie" , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [61.00 KB]

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone