przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Nowa inwestycja Kras- Eko Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

Nowa inwestycja Kras- Eko Sp. z o.o.
10-01-2020

Nowa inwestycja Kras- Eko Sp. z o.o.

W dniu 10.01 br. w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" Sp. z o.o. odbyło się uroczyste odebranie inwestycji pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”.

W dniu 10.01 br. w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" Sp. z o.o.   odbyło się uroczyste odebranie inwestycji pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”.

W ramach projektu zrealizowano budowę układu zasilania z wykorzystaniem OZE i modernizację zasilania,  budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Projekt obejmuje swoim zakresem zadania ukierunkowane na poprawę gospodarowania odpadami na obszarze województwa lubelskiego, w szczególności przyczyni się do zapobiegania nadmiernej ilości  odpadów, efektywnego zbierania, wstępnego magazynowania, przetwarzania oraz w dalszej kolejności odzysku czy unieszkodliwiania.

Przedsięwzięcie przyczyni się także do poprawy jakości zagospodarowania odpadów na terenie powiatu poprzez przetwarzanie odpadów zmieszanych, odpowiednie przygotowanie części nadającej się do recyklingu, a także składowanie i kompostowanie odpadów nie nadających się do ponownego użycia.

Zakończenie tej inwestycji jest ważnym etapem w rozwoju Krasnegostawu jak i regionu.

Uroczystość poprowadzili: wójt Gminy Krasnystaw- Edyta Gajowiak- Powroźnik oraz Burmistrz Krasnegostawu- Robert Kościuk.

W wydarzeniu udział wzięli znamienici goście,w osobach: Senator RP-  Józef Zając, Poseł na Sejm RP- Krzysztof Grabczuk, Przewodniczący Rady Powiatu- Witold Boruczenko, Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw- Janusz Rzepka, Wicestarosta krasnostawski- Marek Nowosadzki, Burmistrz Miasta Piaski- Michał Cholewa , wójtowe gmin ościennych oraz samorządowcy.

Gospodarzem spotkania był Prezes Zarządu Kras-Eko Sp. z o.o. - Robert Poniedziałek.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone