przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na spotkania dot. Strategii Rozwoju Krasnegostawu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na spotkania dot. Strategii Rozwoju Krasnegostawu
21-01-2020

Zaproszenie na spotkania dot. Strategii Rozwoju Krasnegostawu

SPOTKANIA KONSULTACYJNE w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą 2030
ZAPROSZENIE
BURMISTRZ MIASTA KRASNYSTAW
 
ZAPRASZA NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE
w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą 2030
w celu przygotowania założeń i projektów do ww. Strategii.
 
 
GRUPA I
Konsultacje odbędą się dnia 6 lutego 2020r. o godz. 15:30 - 18:30
w siedzibie UM Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
[przedsiębiorcy, mieszkańcy, instytucje otoczenia biznesu i LGD,
Zespół ds. Opracowania Strategii Miasta Krasnystaw w latach 2021-2027]
 
 
GRUPA II
Konsultacje odbędą się dnia 7 lutego 2020r. o godz. 9:00 - 12:00
w siedzibie UM Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
[młodzież, mieszkańcy]
 
 
GRUPA III
Konsultacje odbędą się dnia 7 lutego 2020r. o godz. 15:30 - 18:30
w siedzibie UM Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
[nauczyciele i dyrektorzy jednostek edukacyjnych, kulturalnych, ochrony zdrowia,
 policja, straż pożarna, mieszkańcy]
 
 
Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą 2030 to nowatorski i odbiegający od standardowych strategii dokument, który programuje rozwój Miasta uwzględniając partnerstwa społeczno-gospodarcze, które są niezbędne do prężnego rozwoju naszej małej Ojczyzny.
 
Do prac nad Strategią zaproszony został ekspert – Pani Agnieszka Smreczyńska-Gąbka, z którą chcemy wspólnie wypracować wizję rozwoju naszego Miasta. Celem konsultacji jest stworzenie dokumentu, który usystematyzuje kierunki rozwoju Miasta, a także zaangażuje w ich realizację wszystkie szczeble samorządu i rządu, aby wspólnie budować  pomyślność i dobrobyt mieszkańców naszego Miasta. Aby cel ten został osiągnięty pragniemy spotkać się z jak najszerszą opinią lokalnych społeczności Miasta Krasnystaw.
 
Rolnictwo i przetwórstwo rolno spożywcze oraz działalności współtowarzyszące takie jak turystyka, agroturystyka stanowić będą bez wątpienia istotny kierunek rozwoju naszego regionu, który zadecyduje o jego kształcie w perspektywie kolejnych dekad.
 
 
Chcemy razem, we współpracy z Państwem zdecydować o przyszłości Naszej Małej Ojczyzny.
 
Zależy nam na każdej opinii. Dlatego też, prosimy o uzupełnienie załączonej ankiety kierunkowej i osobiste jej złożenie podczas rejestracji w dniu konsultacji.
Poniżej prezentujemy program konsultacji.

 

Z pozdrowieniami,

Robert Kościuk

Ikona docAnkieta, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [33.26 KB]

 

PROGRAM KONSULTACJI dla grupy II

8.30-9.00 – Rejestracja (lista obecności), zebranie ankiet kierunkowych, rozdanie materiałów.

9.00-9.15 – Wprowadzenie przedstawiciela władz samorządowych Miasta Krasnystaw

9.15-9.30 – Słowo wstępne przedstawiciel Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju

9.30-10.00 – Prezentacja propozycji koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Krasnystaw – ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka

10.00-12.00 – Dyskusja

12.00 – Podsumowanie i rekomendacje, wnioski, zakończenie konsultacji.

 

PROGRAM KONSULTACJI dla grupy I i III

15.00-15.30 – Rejestracja (lista obecności), zebranie ankiet kierunkowych, rozdanie materiałów.

15.30-15.45 – Wprowadzenie przedstawiciela władz samorządowych Miasta Krasnystaw

15.45-16.00 – Słowo wstępne przedstawiciel Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju

16.00-16.30 – Prezentacja propozycji koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Krasnystaw – ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka

16.30-18.30 – Dyskusja

18.30 – Podsumowanie i rekomendacje, wnioski, zakończenie konsultacji.

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone