przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw
31-01-2020

XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw.
ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2020r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie;
b) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na uchwałę Nr XIII/98/2019 i uchwałę Nr XIII/99/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku;
c) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 rok;
e) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.
f) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2020 rok.
9. Sprawozdania z wykonania planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miasta Krasnystaw za 2019 r.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw oraz planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta na 2020 r.
11. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2020 r.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2019 r.
13. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
15. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
 
 
Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone