przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Głosowanie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego 2020

AKTUALNOŚCI

Głosowanie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego 2020
03-02-2020

Głosowanie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego 2020

Do 12 lutego 2020 r. trwa głosowanie na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji na okres 3 lat.

W wyborach do Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego 2020 jest 4 kandydatów reprezentujących Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i jego organizacje członkowskie w różnych obszarach:

1)     Wojciech Dec - Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (obszar IX. Turystyka i krajoznawstwo).
2)     Justyna Spryszak – Fundacja W Drodze w Lublinie (obszar II. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych).
3)    Paweł Wiśniewski – Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim (obszar VI: Promocja zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych)
4)     Ewa Rębecka – Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bychawie (obszar: VII. Kultura, sztuk, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego).

Do 12 lutego 2020 r. trwa głosowanie na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji na okres 3 lat. W skład Rady wejdzie 20 członków: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego. 

Głosowanie na kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się na „Formularzu do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego” (w załączniku). Głosy można oddać na jednego kandydata z każdego z dziesięciu obszarów (załącznik), czyli każda organizacja może zagłosować na 1-10 kandydatów.

Wypełnione i wydrukowane formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób prosimy złożyć lub przesłanie do 12 lutego 2020 r.:
1)     do Biura Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin (wejście od ul. Krótkiej)

lub
2)     do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.

 

KANDYDACI NA CZŁONKA DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO IV KADENCJI
Z OBSZARÓW:

 

 1. POMOC SPOŁECZNA:
 1. Budka Maciej zgłoszony przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie,
 2. Pieńkosz – Sapieha Marzena zgłoszona przez Fundację Bank Żywności w Lublinie.

 

 1. REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 1. Dacka Michał zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej,
 2. Janicki Piotr zgłoszony przez Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start" w Lublinie,
 3. Spryszak Justyna zgłoszona przez Fundację W Drodze w Lublinie.

 

 • PRZECIW DZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:
 1. Długosz Marzenia zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy "Panda" w Liśniku Dużym,
 2. Gilewicz Olga zgłoszona przez Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego w Lublinie,
 3. Gromadzka Małgorzata zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Korchowa „Jedność Wsi” w Korchowie Pierwszym.

 

 1. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA:
 1. Wojciechowska Barbara zgłoszona przez Stowarzyszanie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” w Józefowie.

 

 1. DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 

 1. Komaniecka Magdalena zgłoszona przez Związek Gmin Lubelszczyzny
  w Lublinie,
 2. Sałata Radosław zgłoszony przez Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Inspektorat Radzyń w Radzyniu Podlaskim,
 3. Wilkos Wioletta zgłoszona przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej
  w Kraśniku.

 

 1. PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH I AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH:
 1. Kazub Urszula zgłoszona przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
  we Włodawie,
 2. Wiśniewski Paweł zgłoszony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim.

      

 • KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
 1. Kurzyp Joanna zgłoszona przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. Wir w Biłgoraju,
 2. Rębecka Ewa zgłoszona przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
  w Bychawie.

 

 • WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ:
 1. Hulajko Andrzej zgłoszony przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
  w Parczewie,
 2. Iwaniak Tomasz zgłoszony przez Stowarzyszenie Sportów Walki Waleczna Lubelszczyzna w Lublinie,
 3. Mazurek Wiesława zgłoszona przez Szkolny Klub Tenisa Stołowego "Dwójka"
  w Kraśniku,
 4. Oberda Włodzimierz zgłoszony przez Parczewską Grupę Rowerową
  w Parczewie,
 5. Tuniewicz Marzena zgłoszona przez Fundację Parasol Wschód w Puławach,
 6. Walczyk Rafał zgłoszony przez Organizację Środowiskową AZS Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

 1. TURYSTYKI I KRAJOZNASTWA:
 1. Dec Wojciech zgłoszony przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie,
 2. Kościańczuk Adam zgłoszony przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 3. Kwapiński Artur zgłoszony przez Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”
  w Puławach,
 4. Wilkołazki Marcin zgłoszony przez Stowarzyszenie "Krasnostawianie"
  w Krasnymstawie,
 5. Zglejszewski Piotr zgłoszony przez Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu w Lubartowie.

 

 1. EKOLOGII I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
 1. Gawlik Dariusz Grzegorz zgłoszony przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Ikona pdfGłosowanie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.03 MB]

Ikona pdfE. Rębecka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [107.46 KB]

Ikona pdfJ. Spryszak, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [108.08 KB]

Ikona pdfP. Wiśniecki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [107.29 KB]

Ikona pdfW. Dec, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [107.31 KB]

 

Więcej na stronie

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-termin-glosowania-do-12-lutego-2020-roku/

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone