przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie - Miejska Rada Działaności Pożytku Publicznego

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie - Miejska Rada Działaności Pożytku Publicznego
06-02-2020

Zaproszenie - Miejska Rada Działaności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - V kadencji, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 13:00
Z A P R O S Z E N I E
 
Burmistrz Krasnegostawu  zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym posiedzeniu  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - V kadencji, które odbędzie się  w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.   Wręczenie powołania nowym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
3.   Podsumowanie Pracy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
4.   Wybory Przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji.
5.   Wybory Zastępcy przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
6.   Wybory Sekretarza Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
7.   Omówienie zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – przyjęcie planu pracy
na rok 2020.
8.  Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krasnystaw w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krasnystaw
w 2020 roku.
9.   Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone