przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podsumowanie XVII Sesji Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie XVII Sesji Rady Miasta Krasnystaw
07-02-2020

Podsumowanie XVII Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 6 lutego 2020r. na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XVII sesja Rady Miasta Krasnystaw.  W obradach udział wzięło 15 radnych.

Podczas spotkania podjęto 4 uchwały:
1. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie;
2. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na uchwałę nr XIII/98/2019 i uchwałę nr XIII/99/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku;
3. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
4. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 rok;
5. Uchwała zmieniająca uchwałą nr XVI/117/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020r.;
6. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2020r.

Złożono następujące interpelacje:
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił zapytania w sprawie:
1.   Programu Rewitalizacji Zaułka Nadrzecznego – Jakie działania w tej sprawie zamierza w najbliższym czasie podjąć Urząd  Miasta?
2.   Programu Rewitalizacji Zaułka Nadrzecznego – Z jakich przyczyn projekt złożony przez Miasto Krasnystaw nie uzyskał aprobaty?

Radny Kamil Hukiewicz  przedstawił interpelacje w sprawie:
1.   Zagrożenia bezpieczeństwa na ul. Odrodzenia przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego.
2.   Zjawiska smogu i zanieczyszczonego powietrza w okresie zimowym – rozważenie możliwości obniżenia stawek podatku od nieruchomości (1 czy 2 zł) dla wszystkich mieszkańców, którzy stosują ekologiczne ogrzewanie w swoich domach.
3.   Ulicy Kolonia Krakowskie Przedmieście – możliwość zrealizowania inwestycji polegającej na dokończeniu oświetlenia oraz wykonania chodnika na całym odcinku ulicy.

Radna Ewa Kwiecień przedstawiła zapytania w sprawie:
1.   Czy możliwe będzie w najbliższym czasie dostawienie na terenie miasta kolejnych kupomatów?
2.   Namalowania bądź wyznaczenia miejsc do parkowania na terenie miasta jak i przy spółdzielni mieszkaniowej.  

Radna Monika Podolak przedstawiła zapytanie w sprawie:
1.   Na jakim etapie trwają prace związane z inwestycją fotowoltaiczną i czy ewentualnie mogą korzystać z tego projektu mieszkańcy, którzy dopiero teraz zdecydowaliby się w nim uczestniczyć?

Radna Agnieszka Pocińska-Bartnik przedstawiła interpelacje w sprawie:
1.   Korekty ustawienia włączania, w okresie zimowym, oświetlenia ulicznego w następujących ciągach komunikacyjnych:
    - ul. Piłsudskiego od ronda Jezuickiego.
    - skrzyżowanie ul. Matysiaka z ul. Okrzei,
    - skrzyżowanie ul. Okrzei z ul. Mickiewicza.
2.   Poprawy infrastruktury w i wokół bloku przy ul. Partyzantów 12.

Radny Marek Wrzesiński przedstawił zapytanie w sprawie:
1.   Wykonania przejścia dla pieszych przez tory kolejowe na wysokości przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Lwowskiej przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką w kierunku Kraśniczyna.
2.   Wycinki lub przycięcia drzew przy ul. Bieleszy w odległości około 150m od ul. Stokowej.

Radni Marcin Wilkołazki i Paweł Mazurek przedstawili interpelację w sprawie:
1.   Budowy miejskich wybiegów dla psów w Krasnymstawie.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone