przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Burmistrz Krasnegostawu w Brukseli

AKTUALNOŚCI

Burmistrz Krasnegostawu w Brukseli
13-02-2020

Burmistrz Krasnegostawu w Brukseli

W dniu 11 lutego 2020r., w Brukseli odbyła się pierwsza, w nowym już gremium, sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów.
Pierwszy raz w obradach uczestniczyli m.in.: prezydenci Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk i Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz oraz marszałkowie województw łódzkiego – Grzegorz Schreiber i lubelskiego – Jarosław Stawiarski, burmistrz Krasnegostawu – Robert Kościuk, czy wójt gminy Terespol – Krzysztof Iwaniuk.
   Polscy członkowie Europejskiego Komitetu Regionów aktywnie uczestniczą w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, przygotowując opinie i rezolucje, których sporządzenia KR podejmuje się z inicjatywy własnej. Odpowiadają oni także za organizację imprez związanych z KR-em i posiedzeń politycznych w swoich miastach i miejscowościach. Polska reprezentacja spotyka się przed każdą sesją plenarną, by omówić najważniejsze kwestie oraz ustalić wspólne stanowisko i działania. Na te spotkania zapraszani są referenci
z instytucji europejskich, polskiego rządu, a także rozmaici eksperci, by przedstawić aktualne zagadnienia, najistotniejsze dla działań delegacji związanych z programem politycznym Unii Europejskiej. Pozwala to również powołanym członkom zgłaszać istotne dla nich postulaty oraz wpływać na krajowy i europejski proces decyzyjny. Emisariusze uczestniczą też w różnych konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych we współpracy z KR-em nie tylko w Brukseli, ale także w wielu państwach członkowskich UE. Prace polskiej delegacji koordynowane są przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone