przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI X Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

X Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw
24-02-2020

X Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach X Sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się
w dniu 27 lutego 2020 r. /czwartek/ o godz. 1000
, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Seniorów.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Informacja dotycząca realizacji zaplanowanych na 2019 rok zamierzeń działających w mieście organizacji seniorów.
  6. Informacja o funkcjonowaniu Centrum Aktywności Seniorów.
  7. Przyjęcie planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw na 2020 r.
  8. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Seniorów
 
       Urszula Hus
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone