przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

AKTUALNOŚCI

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
25-02-2020

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach


Szanowni Państwo,

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXVII/2414/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku wydłużony został termin naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach do 13 marca 2020 roku do godz. 15:00:00.

Pełną dokumentację konkursową i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/4-2-produkcja-energii-z-oze-w-przedsiebiorstwach-1/aktualizacja-regulaminu-konkursu-wydluzenie-naboru-do-13-03-2020-r/

 

Z poważaniem,

Punkt Kontaktowy RPO w LAWP

Oddział Komunikacji RPO w LAWP

tel. 81 46 23 812   tel. 81 46 23 831

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

Tel. 81 46 23 800

Fax 81 46 23 840

 

e-mail: lawp@lubelskie.pl

www.lawp.rpo.lubelskie.pl

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą przy ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin (nr telefonu +48 46 23 800, adres e-mail: lawp@lubelskie.pl).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) albo także na potrzeby realizacji umów o dofinansowanie, organizację szkoleń związanych z projektami dla beneficjatów oraz spotkań promocyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów.

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać na stronie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  w Lublinie: www.lawp.eu oraz kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@lawp.eu

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone