przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Budowa drogi publicznej gminnej łączącej drogę powiatową ulicę Kościuszki z drogą gminną ulicą...

AKTUALNOŚCI

Budowa drogi publicznej gminnej łączącej drogę powiatową ulicę Kościuszki z drogą gminną ulicą Królowej Jadwigi w Krasnymstawie
27-02-2020

Budowa drogi publicznej gminnej łączącej drogę powiatową ulicę Kościuszki z drogą gminną ulicą Królowej Jadwigi w Krasnymstawie

Program: Fundusz Dróg Samorządowych
Okres realizacji: 14.05.2019 - 31.12.2019
Wartość zadania: 2 442 532,71 zł
Dofinansowanie: 1 221 266,00 zł

Zakres zadania:

- budowa drogi gminnej o numerze 126046L z jezdnią o zmiennej szerokości
(odcinek 1 dł. 351,00 m; odcinek 2 dł. 112,00 m)

- budowa chodnika przylegającego do krawędzi drogi

- budowa ścieżki rowerowej przyległej do chodnika

- budowa zjazdów na działki przyległe

- bodowa linii oświetlenia ulicznego wraz z 12 słupami z oprawami typu LED oraz 2 słupami z wysięgnikami dla znaku aktywnego i oświetlenia przejścia dla pieszych

- budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami dł. 373,00 m

-  przebudowa trzech skrzyżowań, w tym dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi klasy Z,
ul. Poniatowskiego oraz ul. Kościuszki i jedno skrzyżowanie z drogą gminną klasy L ul. Królowej Jadwigi

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone