przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja dla mieszkańców budynków wielolokalowych

AKTUALNOŚCI

Informacja dla mieszkańców budynków wielolokalowych
27-02-2020

Informacja dla mieszkańców budynków wielolokalowych

Mieszkańcy budynków wielolokalowych (powyżej 3 lokali) nie składają indywidualnie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ich imieniu robią to wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS lub zarządcy Budynku.

            W przypadku niesegregowania odpadów komunalnych, Firma wywożąca śmieci poinformuje Urząd o fakcie niedopełnienia przez właściciela nieruchomości ustawowego obowiązku oraz odbierze odpady jako niesegregowane. Na podstawie w/w powiadomienia zostanie wydana decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki opłaty podwyższonej stanowiącej dwukrotność opłaty za gospodarowanie komunalnymi
tj. 28,00 zł.

W przypadku nieruchomości wielolokalowej występuje tzw. „odpowiedzialność zbiorowa” Oznacza to naliczanie opłaty podwyższonej, za odpady zmieszane, nawet w przypadku, gdy jeden z mieszkańców nieruchomości wielolokalowej, całkowicie anonimowy, nie dopełni obowiązku segregacji, a zjawisko niezachowania segregacji jest marginalne.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone