przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zalecenia Lubelskiego Kuratora Oświaty w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym na...

AKTUALNOŚCI

Zalecenia Lubelskiego Kuratora Oświaty w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju
10-03-2020

Zalecenia Lubelskiego Kuratora Oświaty w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju

Szanowni Państwo dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego

w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju, Lubelski Kurator Oświaty zaleca:

  1. Konsekwentne realizowanie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Lubelskiego i służb mu podległych oraz reagowanie na aktualne wskazówki.
  2. Zawieszenie organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjść i wyjazdów do miejsc gromadzenia się większej liczby osób oraz wstrzymanie przyjmowania uczniów z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej.
  3. Kontynuowanie upowszechnienia informacji na temat profilaktyki koronawirusa wśród uczniów, wychowanków, rodziców i pracowników oraz zapewnienie w szkole/placówce warunków do utrzymania higieny, poprzez dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higienicznosanitarnych.
  4. Bieżące monitorowanie oraz raportowanie Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty o sytuacji w szkole (poprzez system GSOK).

Dziękując za zaangażowanie i dotychczasowe działania, życzę zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

 

Link do wiadomości: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10481

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone