przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020

AKTUALNOŚCI

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020
12-03-2020

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020

W Krasnymstawie powstanie nowe miejsce wsparcia dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.

2 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020. Jedną z 5 gmin województwa lubelskiego, które otrzymały dofinansowanie jest miasto Krasnystaw, które otrzymało jednorazową dotację w wysokości 87 802,80 złotych na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+".

Klub Senior+ utworzony zostanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie poprzez adaptację i wyposażenie  części parteru budynku Ośrodka.

Zaadoptowane zostaną 3 pomieszczenia wraz z korytarzem oraz dwoma łazienkami.
W Klubie Senior+ zapewniony zostanie minimalny standard placówki określony w programie tj: powstaną nowe wyposażone pomieszczenia:
- 1 pomieszczenie ogólnodostępne o pow. 84,60m2, wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcji sali spotkań wraz z wyjściem do ogrodów oraz z tarasem widokowym na przyległe tereny rekreacyjne
- 1 pomieszczenie kuchenne o pow. 37,60 m2,
- 2 łazienki wyposażone w 1 toaletę i umywalkę dla mężczyzn o pow. 2,2 m2 oraz 1 toaletę dla kobiet i osób z niepełnosprawnościami o pow. 3,8 m2),
-1 pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów o pow. 6,3 m2 oraz ponad określone minimum:
- 1 pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno - ruchowych o pow. 27,7 m2 wyposażone w drabinki, materace oraz sprzęt usprawniający.
- 1 pomieszczenie wielofunkcyjne klubowe o pow. 15,4 m2 wyposażone w komputer z dostępem do Internetu, krzesła, stolik, sprzęt muzyczny.

Klub Senior+ oferować będzie wsparcie dla 20 seniorów polegające na motywowaniu ich do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych m.in. poprzez organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia z rehabilitantem, edukacyjne, muzyczne, kulinarne i aktywizacyjne, spotkania i wyjazdy integracyjne itp.                                                        
 
Całkowita wartość zadania to 109 753,62 z tego:

- 78 503,62 zł – przebudowa i adaptacja budynku

- 31 250,00 zł – wyposażenie.

Łączna kwota dotacji 87 802,80 zł.

Termin realizacji zadania to 01.04.2020 – 31.12.2020 r.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone