przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja dla przedsiębiorców

AKTUALNOŚCI

Informacja dla przedsiębiorców
24-03-2020

Informacja dla przedsiębiorców

Samorząd Miasta Krasnystaw, mając na względzie trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, proponuje działania pomocowe.
 

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego a od dnia 20 marca 2020r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia - stanu epidemii, wielu przedsiębiorców znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji.

Część musiała zamknąć prowadzenie działalności, część zaś, z powodu zagrożenia wirusem COVID 19 - paraliżującym życie społeczne i gospodarcze, utraciła możliwość uzyskiwania przychodów, ponosząc w dalszym ciągu koszty działalności związane m.in. z wynagrodzeniem pracowników, składkami na ubezpieczenia społeczne czy też czynszami z tytułu najmu lokali.

Dlatego też, samorząd Miasta Krasnystaw, mając na względzie  trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, proponuje niżej wymienione działania pomocowe:

 

-        możliwość odroczenia terminów płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy wraz z możliwością rozłożenia tych płatności na raty;

-        możliwość odroczenia terminów płatności podatków lokalnych oraz ewentualne rozłożenie tych płatności na raty;

-        możliwość umorzenia (należności z tytułu czynszu bądź z tytułu podatków lokalnych) w uzasadnionych przypadkach.

 

Ulgi, w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na dogodne raty bądź umorzenia (w uzasadnionych przypadkach), będą udzielone na indywidualny wniosek przedsiębiorcy.

 

Ulgi udzielane będą w ramach pomocy de minimis, dlatego też konieczne będzie złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej.

 

Burmistrz Krasnegostawu
(-) Robert Kościuk
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone