przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

 XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw
30-03-2020

XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie informuję, że XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00.

Uprzejmie informuję, że XVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCm3UOwgTkYvwFMQW0vnMZPQ/featured

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;

c)  w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;

d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

e) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;

f) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Krasnystaw w 2020 roku;

g) w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w mieście Krasnystaw;

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krasnegostawu;

9.  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

11. Informacja z działalności za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.

12. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. 

13. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie

14. Sprawozdanie z działalności za 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie.

15. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za rok 2019.

16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2019 roku.

17.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

18. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta

19. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

        /-/ Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone