przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja Burmistrza Krasnegostawu

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza Krasnegostawu
17-04-2020

Informacja Burmistrza Krasnegostawu

Burmistrz Krasnegostawu informuje, iż trwają prace nad projektem uchwały Rady Miasta Krasnystaw określającej zasady przyznawania zwolnień z podatku od nieruchomości wybranym grupom przedsiębiorców.
 
Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie zwolnienia przez Radę Gminy, za część roku 2020, z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 
Warunkiem zwolnienia jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały wprowadzającej zwolnienia, a następnie spełnienie przez przedsiębiorcę określonych uchwałą Rady Gminy warunków (przynależność do wskazanych w uchwale rady gminy grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19).
 
Rada Gminy może uchwalić zwolnienie, z którego będą mogli skorzystać: jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.

 
Burmistrz Krasnegostawu

/-/ Robert Kościuk
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone